• İşveren isteklerini yönlendirmek ve bu isteklere maksimum düzeyde uymak,
  • Projeleri iş programına ve teknik şartnamelere uygun olarak zamanında bitirmek ve teslim etmek,
  • Şantiye süreçlerinde zayiatları optimum seviyede tutarak verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek,
  • Çağın gerektirdiği modern ve geçerli yöntem, teknoloji, bilgi ve yönetim sistemlerini kullanmak, bu amaçla gerekli araştırma ve yatırımdan kaçınmamak,
  • Çalışılan ülkenin yasal düzenlemelerine ve zorunlu standartlarına uymak,
  • İş süreçlerinin analizi ve geliştirilmesi sonucunda iyileştirme faaliyetlerini çalışanların doğal davranışı haline getirmek,
  • Taşeronları geliştirmek amacıyla yönlendirici olunurken kalite, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma kriterlerinden taviz vermeyecek şekilde kontrol ve takip sistemlerini kurmak ve uygulamak.